Anna Ciepiela

 • Anna Ciepiela

  Ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z diagnozą i terapią oraz wyższe studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

  Uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy.

  Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w świetlicy szkolnej oraz jako wychowawca grup półkolonijnych. Pracowała również jako wolontariusz w placówce
  opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz w Stowarzyszeniu Aktywnej Społeczności.

  Praktykę zdobywa również jako asystent trenera sztuk walki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia pomocne w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych.

  Szczególną wiedzę i umiejętności zdobywa wychowując dwoje własnych dzieci.

  Interesuje się aikido oraz literaturą współczesną.