Monika Rościszewska Woźniak

  • Monika Rościszewska Woźniak

    Psycholog kliniczny dziecka, edukatorka, Prezes Zarządu Instytutu Komeńskiego, autorka programu przedszkola integracyjnego w Warszawie, autorka wielu felietonów o tematyce wychowawczej oraz publikacji z zakresu jakości pracy przedszkoli i zarządzaniu oświatą, trener Akademii Komeńskiego – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

    W Centrum Rozwoju Dzieci Bardziej Kreatywne pełni funkcję Dyrektora Merytorycznego oraz stale superwizuje zespół.