Patrycja Nowacka

 • Patrycja Nowacka

  Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej
  Jestem pedagogiem, logopedą, neurologopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej I i II stopnia, specjalistą od Autyzmu i Zespołu Aspergera. Doktorantka Wydziału Pedagogiki WSB.

  Moim marzeniem zawsze była chęć niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Praca z dziećmi, a zwłaszcza z tymi, posiadającymi różne problemy językowe i potrzebujące szczególnej troski zawsze stanowiła dla mnie duże wyzwanie. Osiągane efekty motywują mnie jeszcze bardziej do działania. Dlatego też z zamiłowania i w trosce o harmonijny rozwój dzieci zostałam pedagogiem (magister pedagogiki wieku dziecięcego).

  Posiadam dyplomy z logopedii i neurologopedii oraz oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki a także terapii integracji sensorycznej. Kolejną specjalizacją jaką się zajmuję jest Wczesna Interwencja Logopedyczna i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka (0-7 r.ż.). Obecnie studiuję podyplomowo Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia. W najbliższym czasie planuję studia doktoranckie z pedagogiki specjalnej. Wszechstronne wykształcenie, pozwala mi na prowadzenie skutecznych metod terapii indywidualnie dobranych do potrzeb każdego pacjenta.

  W swojej pracy wykorzystuję szeroką gamę pomocy dydaktycznych oraz różnorodne metody postępowania terapeutycznego. Zajęcia prowadzę w przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem najnowszych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych. Każdy, nawet bardzo mały, sukces w prowadzonej terapii logopedycznej przynosi mi ogromną
  satysfakcję. Specjalizuję się w praktyce logopedycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami po udarach mózgu czy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z:

  • wadami i zaburzeniami mowy,
  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • upośledzeniem umysłowym,
  • zespołem Downa,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • autyzmem,
  • dziećmi w normie intelektualnej,

  Zajęcia prowadzę również z dorosłymi w przypadku:

  • zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, dyzartria) – powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu po
   przebytym urazie czaszki, udarze, lub innej chorobie neurologicznej czy nowotworowej,
  • mowy niepłynnej (osoby jąkające się) oraz z wadami wymowy i trudnościami komunikacyjnymi.

  Najważniejsze dla mnie jest indywidualizowanie metod i oddziaływań do potrzeb każdego pacjenta.