Przetwarzanie danych przez CRDBK.pl

 • Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w związku z pytaniem przesłanym w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.).

  Zgoda na cele marketingowe:
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych,zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze
  zm.) oraz ustawą 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  Zgoda na informację handlową:
  Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora danych osobowych oraz współpracujących partnerów handlowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  Zgoda na marketing bezpośredni
  Niniejszym wyrażam zgodę na kontakt ze strony Administratora danych osobowych, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 § 1, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).