Romaniia Klymenko

  • Romaniia Klymenko

    Opiekunka dla dzieci

    Mam dwie profesjonalne kwalifikacje: Nauczyciel klas podstawowych i choreografii oraz Organizator wychowania przedszkolnego.
    Wychowawca dzieci w wieku przedszkolnym.

    Prywatnie uwielbiam uprawiać sport