Sandra Jasiulek

  • Sandra Jasiulek

    Opiekunka dziecięca, pedagog.
    Ukończyła Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Brała udział w warsztatach twórczych „Teatr i Maszyny”.

    Jest osobą odpowiedzialną i cierpliwą. Posiada umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów z dziećmi.

    Jej głównym celem w pracy w żłobku jest kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw osobowościowych oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.