Sandra Jasiulek

  • Sandra Jasiulek

    Opiekunka dziecięca, pedagog
    Ukończyłam Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Brałam udział w warsztatach twórczych „Teatr i Maszyny”.

    Jestem osobą odpowiedzialną i cierpliwą. Posiadam umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów z dziećmi.

    Moim głównym celem w pracy w Żłobku jest kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw osobowościowych oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.