Aneta Niedbała

 • Aneta Niedbała

  Logopeda, neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

  Opis specjalisty:

  Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku logopedia oraz Krakowskiej Akademii na kierunku neurologopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w krakowskich gabinetach prowadzących terapię neurobiologiczną i logopedyczną.

  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z dyslalią, apraksją, afazją, dyslektycznym i zagrożonymi dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, z zespołami wad wrodzonych, wadami genetycznymi oraz niesłyszącymi. Wspieram również terapeutycznie pacjentów ortodontycznych. Pracuję nad wyrazistością mówienia i efektywniejszą komunikacją z dorosłymi z wadami wymowy, czy z niepłynnościami mowy.

  Podczas spotkań wykorzystuję terapię miofunkcjonalną i pracę manualną, a zajęcia z dziećmi prowadzę w formie zabawy. W pracy cenię komfort rodzica i małego pacjenta. Największą radość sprawia mi uśmiech dziecka i jego sukcesy.

  Wykształcenie:

  Filologia polska specjalność nauczycielska z logopedią (licencjat) oraz filologia polska specjalność logopedia (magisterium), 2013-2018, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  Instrument – flet poprzeczny, pianino, 2008-2014, Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żorach.

  a) Studia Podyplomowe

  Neurologopedia z elementami tyflologopedii, 2020-2022, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
  Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 2019-2020, Galicyjski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Krakowie.

  b) Szkolenia

  Od karmienia do mówienia – wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy, B. Białas;
  Połykanie i pozycja spoczynkowa języka, dr. I. Michalak-Widera;
  Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym, A. Listwoń;
  Neurorehabilitacja w pracy logopedy. Diagnoza i postępowanie w zaburzeniach napięcia mięśniowego, A. Jaźwińska-Chren;
  Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej, dr. M. Machoś;
  Tradycyjna a strategiczna terapia dyslalii obwodowej, prof. D.Pluta-Wojciechowska;
  Rotacyzm. Metodyka postępowania logopedii w terapii rotacyzmu, A. Rosińska;
  Sygmatyzm między zębowy i boczny. Od diagnozy do terapii, S. Matuszny;
  Terapia jąkania u dzieci, A. Boroń.

  c) Kursy

  Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne, A. Kożdoń;
  Masaż logopedyczny – podejście całościowe (z elementami technik fizjotrapeutycznych i osteopatycznych), K.Francuz-Matwiejczyk;
  Zaburzenia czynności stawów skroniowo-żuchwowych, a artykulacja i wady wymowy, K.Francuz-Matwiejczyk;
  Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, kinesiotaping medyczny, E. Wojewoda;
  Miogopedia – Terapia miofunkcjonalna praktycznie, A. Rosińska;
  Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia, E. Grzelak,

  Prowadzone terapie:

  Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
  Terapia miofunkcjonalna
  Terapia manualna