Rodzina oraz dzieci w naszej Poradni

Centrum Rozwoju Dzieci Bardziej Kreatywne
 • Serdecznie zapraszamy do Poradni dla Rodzin oraz Dzieci

  CRDBK.pl to również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje bardzo szeroki zakres programów terapeutycznych.

  Poniżej przedstawiamy zakres naszych programów, profilaktyczno – terapeutycznych dla Dzieci oraz Rodzin, jeżeli posiadacie Państwo pytania, chcecie dowiedzieć się więcej w zakresie pracy naszej Poradni zachęcamy do skorzystania z zakładki kontakt

 • Poradnia dla Dzieci i Rodzin

 • Coaching rodzicielski

  • Zapewnia wsparcie rodziców w budowaniu pozytywnych ról rodzicielskich i łączeniu ról zawodowych i rodzicielskich (jak spędzać efektywnie czas z dzieckiem w tygodniu po pracy?)
  • Wspomaga rozwój postawy opiekuńczej i wychowawczej (czy zaspokajam emocjonalne potrzeby mojego dziecka? jak stać się bardziej cierpliwym rodzicem?)
  • Pomaga stworzyć własne, korzystne dla całej rodziny, strategie rozwiązywania problemów w relacjach dorośli-dzieci (jak wyznaczać granice żeby dzieci ich przestrzegały? jak budować poczucie bezpieczeństwa?)
  • Ułatwia tworzenie relacji współpracy i zaufania między dorosłymi i dziećmi
  • Wspiera rodziców w zbudowaniu dobrej komunikacji między nimi a dziećmi

  Sesje coachingowe indywidualne trwają 60 minut (sesja wspólna, obojga rodziców to 90 minut) a ich liczba zależna jest od ustalonych celów i potrzeb klienta (zazwyczaj jest to kilka spotkań). Coacha obowiązuje tajemnica zawodowa.

 • Konsultacje wychowawcze

  W odróżnieniu od terapii czy coachingu konsultacje wychowawcze to spotkanie jednorazowe (w niektórych przypadkach spotkań może być kilka) ze specjalistą ds. pracy z rodziną w celu rozwiązania konkretnego problemu, jaki napotkała rodzina.

  Przykładowe tematy konsultacji:

  • Trudności w przejściu przez dziecko kolejnego etapu rozwoju (np. tzw. trening czystości, samodzielne ubieranie się itp.)
  • Dziecko wykazuje zachowania agresywne
  • Żłobek, przedszkole czy szkoła zgłaszają trudności w przystosowaniu się
  • Dziecko ma trudności w nawiązaniu relacji z rówieśnikami
  • Dostrzegane są problemy ze skupieniem uwagi, dziecko jest nadpobudliwe
  • Rodzice mają poczucie, że tracą dobry kontakt z dzieckiem
  • Pojawiło się zagrożenie uzależnieniem od korzystania z nowoczesnych technologii
  • Występują trudności szkolne

  Konsultacje trwają minimum 60 minut.

 • Terapia rodzinna

  Taki rodzaj terapii przeznaczony jest dla całej rodziny (rodzice z dziećmi) i służy rozwiązaniu problemów wpływających negatywnie na wszystkich członków rodziny. Na spotkania zapraszamy całe rodziny, także tzw. rodziny patchworkowe (rodzice po rozstaniu, rodzeństwo przyrodnie itp.).

  Sesje terapii rodzinnej trwają od 90 do 120 minut.

  Najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się rodziny to:

  • Zaburzenia więzi, nikłe zaangażowanie w życie rodziny, ucieczka w pracę/obowiązki
  • Problemy dot. pozornie jednego członka rodziny np. nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
  • Trudności szkolne, problemy wychowawcze
 • „Terapeutyczny weekend rodzinny”

  To nasz specjalna oferta dla rodzin, które nie mają czasu na konsultacje w tygodniu, a chcą stosunkowo szybko i efektywnie przebudować sposób funkcjonowania rodziny na bardziej satysfakcjonujący dla wszystkich jej członków. Specjalista ds. pracy z rodziną spędzi z Wami dwa dni w zorganizowanym przez nas miejscu (zgodnie z Waszymi preferencjami).

  Ten czas będzie wykorzystany do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy (specjaliści obserwować Was będą w „naturalnych” warunkach, a nie w gabinecie, co zapewnia dodatkowe możliwości zdiagnozowania trudności i barier ograniczających Wasze rodzinne szczęście). W trakcie wyjazdu odbędą nie mniej niż 3 wspólne sesje terapeutyczne, a także dowolna liczba konsultacji, rozmów – odpowiemy na każde Wasze pytanie.

  Zaproponujemy Wam pomysły na wspólne spędzenie czasu, w sposób, który będzie miły i atrakcyjny dla wszystkich. Będziemy asystować w rozwiązywaniu konfliktów ucząc prawidłowej komunikacji. Wspólnie zmienimy niekorzystne schematy zachowań na te oparte na wzajemnym szacunku i miłości.

  Tołstoj napisał: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób” – wspólnie znajdziemy sposób żeby uszczęśliwić Waszą rodzinę na jej szczególny sposób.

 • Cennik usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

  • Logopeda
   110zł (45 - 50 minut)
  • Neurologopeda
   130zł (45 - 50 minut)
  • Psycholog
   110zł (45 - 50 minut)
  • Pedagog
   110zł (45 - 50 minut)
  • Terapeuta behawioralny
   110zł (45 - 50 minut)
  • Fizjoterapeuta
   130zł (45 - 50 minut)
  • Terapeuta SI
   100zł (45 - 50 minut)
  • Gimnastyka korekcyjna
   100zł (45 - 50 minut)
  • Trening jedzenia
   100zł (45 - 50 minut)
  • Diagnoza do terapii SI
   3 spotkania po 120zł (45 - 50 minut)
  • Terapia ręki
   80zł (45-50 minut)
  • Pakiet terapeutyczny – 10 sesji
   800zł (płatne z góry)
  • Badanie Ados 2 (protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, czas trwania około 2 godziny + pisemny opis obserwacji).
   Dla dzieci wykazujących zaburzenia w spektrum ubiegających się o orzeczenie o kształceniu specjalnym - bezpłatne
   800zł
  • Badanie QEEG - (badanie + opis)

   Dla dzieci posiadających orzeczenie KS (Autyzm, ZA, niep. sprzężona) placówka pokrywa koszty badania
   250zł
  • Badanie psychologiczno - pedagogiczne gotowości szkolnej oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się z opinią dla szkoły / przedszkola w sprawie objęcia pomocą / odroczenia obowiązku szkolnego (czas trwania około 2 godziny + opis)
   300zł
  • Badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych (ryzyka dysleksji itd.- około 4 godz. - pedagog, psycholog, logopeda)
   600zł
  • Badanie lateralizacji
   180zł
  • Diagnoza funkcjonalna KORP - dla dzieci ze SPE, WWR
   bezpłatnie
  • Test IDS-P - skala inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 roku życia
   180zł
  • Test IDS II – skala inteligencji i rozwoju dla dzieci i młodzieży
   180zł
  • Test MOXO_ ADHD - (test + opis badania)
   200zł
  • Badanie DSR - dziecięca skala rozwojowa (badanie + opis)
   200zł
  • Badanie inteligencji - Skala inteligencji WECHSLERA dla dzieci WISC-V
   200zł
  • TUS - Trening Umiejętności Społecznych – (80 zł za zajęcia, płatne z góry – cena za 4 spotkania po 1,5 godziny w miesiącu)
   320zł miesięcznie
  • Diagnoza stresu - Biofeedback (zmienność rytmu serca, przewodnictwo skóry, temperatura ciała, oddech)
   100zł
  • EEG Biofeedback (w projekcie EFS bezpłatne)
   80zł
  • EEG Biofeedback - pakiet 10 sesji
   600zł (płatne z góry)
  • HEG Biofeedback
   80zł
  • RSA Biofeedback
   80zł
  • TDCS - mikropolaryzacja mózgu
   10 zabiegów - pakiet 800zł
  • Medibalance PRO - diagnoza i trening sensomotoryczny
   130zł
  • Terapia Tomatis - diagnoza
   130zł
  • Terapia Tomatis - I etap (30 spotkań x 1,5h), II etap (15 spotkań x 1,5h)
   I Etap - 1300zł

   II Etap - 600zł
  • Metoda Warnkego - diagnoza
   80 zł
   pakiet 10 sesji – 600 zł płatne z góry
  Turnus rehabilitacyjny
  • 10 terapii TDCS
   800zł
  • 10 terapii TDCS + terapia ręki
   1600zł
  • 10 terapii TDCS + HEG Biofeedback
   1600zł
  • Diagnoza VB-MAPP - (w cenie arkusz diagnostyczny)
   500zł
  • Dokumenty - opinia sporządzona przez specjalistę
   100zł
 • Masz pytania? Skontaktuj się z nami.