Nabór do naszej placówki

 • Proces naboru do naszej placówki

  Zachęcamy do zapoznania się z całym procesem naboru
 • Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola z oddziałem integracyjnym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz WWR.

  Integracja w naszym przedszkolu to wspólne „bycie razem” dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Doświadczenia zdobyte w gronie rówieśniczej daje dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych warunki niezbędne w drodze do samodzielności i opanowania licznych umiejętności i sprawności takich jak m.in. komunikacja, sprawności psychoruchowe oraz doświadczenia emocjonalne będące bazą do tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie oraz kształtujące dobre relacje z innymi ludźmi.

  Rodzic, który chce aby jego dziecko uczęszczało do naszego Przedszkola może skontaktować się z nami telefoniczne lub przyjść do siedziby placówki przy ulicy Józefowskiej 5 w Katowicach.

  Każdy z rodziców może uzyskać fachową poradę specjalistów, terapeutów odnośnie WWR i Kształcenia Specjalnego.

  Naszym atutem jest fachowa opieka wykwalifikowanej, przyjaznej kadry:

  • pedagogów
  • oligofrenopedagogów- nauczycieli wspomagających/cienie
  • psychologów
  • logopedów
  • neurologopedy
  • fizjoterapeutą
  • terapeutą SI (integracji sensorycznej).

  Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do korzystania z usług naszego zespołu specjalistów.

  Realizujemy zajęcia indywidualne z dzieckiem:

  • indywidualną terapię z pedagogiem specjalnym
  • indywidualną i grupową terapię logopedyczna, neurologopedyczną
  • terapię SI (integracja sensoryczna)
  • terapia ręki
  • realizujemy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest szansą dla Twojego Dziecka na:

  • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny twojego dziecka,
  • polepszenie stanu zdrowia dziecka
  • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
  • minimalizowanie skutków niepełnosprawności

  Rodzicom zapewniamy:

  • wsparcie psychologiczne
  • rozmowy z logopedą, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą
  • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontakcie z dzieckiem
  • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacyjnego.

  Zapraszamy rodziców, których dzieci posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale też rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci. Tu znajdziecie nie tylko bezpieczeństwo, radość, akceptację, ale również zrozumienie i pomoc.

  Zapraszamy! Zapisy trwają!

  Kontakt telefoniczny, ustalenie terminu spotkania

  Nabór do placówki w Katowicach: +48 505 899 476

  Spacer po placówce

  Na spotkaniu przedstawiamy Spacer po placówce oraz omawiamy warunki
  przyjęcia, przedstawienie regulaminu oraz statutu placówki wraz z
  cennikiem.

  • Statut placówki w Żłobek w Katowicach – pobierz
  • Statut przedszkola w Katowicach – pobierz
  • Regulamin placówki w Katowicach – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do przedszkola – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do żłobka – pobierz
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu – pobierz

  Ramowy plan dnia

  Omówienie procesu adaptacji w placówce

  Wyprawka

  Lista z wyprawką do żłobka:

  • pampersy
  • chusteczki nawilżane
  • krem ochronny
  • komplet ubranek 3 szt (koszulki, spodenki – dostosowane do pogody)
  • kubeczek niekapek
  • kapcie/ skarpetki antypoślizgowe jeśli dziecko jeszcze nie chodzi
  • szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek
  • nocnik

  Wyprawka do przedszkola:

  • chusteczki nawilżane
  • kapcie
  • komplet ubranek na zmianę
  • szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek

  Dopełnienie formalności
  Przekazanie dokumentów do wypełnienia i podpisania

  • Zgoda na przetwarzanie danych
  • Klauzula informacyjna
  • Karta informacyjna (upoważnienia do odbioru dzieci)

  Rozpoczęcie przygody ze żłobkiem lub przedszkolem

 • Cennik

  Przedstawiamy cennik opieki w naszych placówkach
  • Abonament miesięczny żłobka dla rodziców zamieszkałych w Katowicach, opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja psychologa i logopedy
   1300,00 zł
  • Abonament miesięczny żłobka dla rodziców niezamieszkałych w Katowicach, opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja psychologa i logopedy
   1900,00 zł
  • Abonament miesięczny przedszkola dla rodziców zamieszkałych w Katowicach, stawka dziennego wyżywienia nie naliczana przy zgłoszonej nieobecności dziecka
   800 zł
  • Abonament miesięczny przedszkola dla rodziców niezamieszkałych w Katowicach, stawka dziennego wyżywienia nie naliczana przy zgłoszonej nieobecności dziecka
   1000 zł
  • Opłata za godziny powyżej abonamentu liczona za każdą rozpoczętą godzinę
   20,00 zł
  • Opłata za godziny opieki po zamknięciu placówki, liczona za każdą rozpoczętą godzinę
   60,00 zł
  • Opłata wpisowa opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy
   500,00 zł
  • Opłata za zajęcia dodatkowe (angielski, rytmika) opłata pokrywana z pozyskiwanych dotacji i dofinansowań
   150,00 zł
  • Opłata za wyżywienie w żłobku i przedszkolu
   Za 1 dzień wyżywienia rodzice
   płacą 16 złotych za dietę podstawową, 17,50 złotych za dietę bez nabiału oraz wegetariańską, 19 złotych za dietę bez glutenu
   Przy zgłoszeniu nieobecności dziecka do godz. 8.00 danego dnia, kwota za wyżywienie nie będzie pobierana.
   16,00 zł / za dzień
   17,50 zł / za dzień
   19,00 zł / za dzień
  • Opłata w ramach indywidualnego planu żywienia stawka dziennego wyżywienia nie naliczana przy zgłoszonej nieobecności dziecka
   20,00 zł
 • Dokumenty do pobrania

  Lista wszystkich niezbędnych dokumentów
  • Deklaracja kontynuowania nauki w żłobku – pobierz
  • Deklaracja kontynuowania nauki w przedszkolu – pobierz
  • Karta informacyjna – przedszkole – pobierz
  • Karta informacyjna – złobek – pobierz
  • Klauzula informacyjna – przedszkole – pobierz
  • Klauzula informacyjna – żłobek – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych – przedszkole – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych – żłobek – pobierz
  • Plan tygodniowy – wzór – pobierz
  • Ramowy plan dnia – żłobek – pobierz
  • Regulamin korzystania z placu zabaw – pobierz
  • Regulamin Żłobek Katowice – pobierz
  • Statut Żłobka w Katowicach – pobierz
  • Statut Przedszkola w Katowicach – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do przedszkola – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do żłobka – pobierz
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Żłobka – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie wizerunku – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 • Masz pytania? Skontaktuj się z nami.