Nabór do naszej placówki

 • Proces naboru do naszej placówki

  Zachęcamy do zapoznania się z całym procesem naboru
 • Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola z oddziałem integracyjnym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz WWR.

  Integracja w naszym przedszkolu to wspólne „bycie razem” dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Doświadczenia zdobyte w gronie rówieśniczej daje dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych warunki niezbędne w drodze do samodzielności i opanowania licznych umiejętności i sprawności takich jak m.in. komunikacja, sprawności psychoruchowe oraz doświadczenia emocjonalne będące bazą do tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie oraz kształtujące dobre relacje z innymi ludźmi.

  Rodzic, który chce aby jego dziecko uczęszczało do naszego Przedszkola może skontaktować się z nami telefoniczne lub przyjść do siedziby placówki przy ulicy Józefowskiej 5 w Katowicach.

  Każdy z rodziców może uzyskać fachową poradę specjalistów, terapeutów odnośnie WWR i Kształcenia Specjalnego.

  Naszym atutem jest fachowa opieka wykwalifikowanej, przyjaznej kadry:

  • pedagogów
  • oligofrenopedagogów- nauczycieli wspomagających/cienie
  • psychologów
  • logopedów
  • neurologopedy
  • fizjoterapeutą
  • terapeutą SI (integracji sensorycznej).

  Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do korzystania z usług naszego zespołu specjalistów.

  Realizujemy zajęcia indywidualne z dzieckiem:

  • indywidualną terapię z pedagogiem specjalnym
  • indywidualną i grupową terapię logopedyczna, neurologopedyczną
  • terapię SI (integracja sensoryczna)
  • terapia ręki
  • realizujemy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest szansą dla Twojego Dziecka na:

  • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny twojego dziecka,
  • polepszenie stanu zdrowia dziecka
  • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
  • minimalizowanie skutków niepełnosprawności

  Rodzicom zapewniamy:

  • wsparcie psychologiczne
  • rozmowy z logopedą, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą
  • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontakcie z dzieckiem
  • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacyjnego.

  Zapraszamy rodziców, których dzieci posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale też rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci. Tu znajdziecie nie tylko bezpieczeństwo, radość, akceptację, ale również zrozumienie i pomoc.

  Zapraszamy! Zapisy trwają!

  Kontakt telefoniczny, ustalenie terminu spotkania

  Nabór do placówki w Katowicach: +48 505 899 476

  Spacer po placówce

  Na spotkaniu przedstawiamy Spacer po placówce oraz omawiamy warunki
  przyjęcia, przedstawienie regulaminu oraz statutu placówki wraz z
  cennikiem.

  • Statut placówki w Żłobek w Katowicach – pobierz
  • Regulamin placówki w Katowicach – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do przedszkola – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do żłobka – pobierz
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Żłobka – pobierz

  Ramowy plan dnia

  Omówienie procesu adaptacji w placówce

  Wyprawka

  Lista z wyprawką do żłobka:

  • pampersy
  • chusteczki nawilżane
  • krem ochronny
  • komplet ubranek 3 szt (koszulki, spodenki – dostosowane do pogody)
  • kubeczek niekapek
  • kapcie/ skarpetki antypoślizgowe jeśli dziecko jeszcze nie chodzi
  • szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek
  • nocnik

  Wyprawka do przedszkola:

  • chusteczki nawilżane
  • kapcie
  • komplet ubranek na zmianę
  • szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek

  Dopełnienie formalności
  Przekazanie dokumentów do wypełnienia i podpisania

  • Zgoda na przetwarzanie danych
  • Klauzula informacyjna
  • Karta informacyjna (upoważnienia do odbioru dzieci)

  Rozpoczęcie przygody ze żłobkiem lub przedszkolem

 • Cennik

  Przedstawiamy cennik opieki w naszych placówkach
  • Abonament miesięczny żłobka dla rodziców zamieszkałych w Katowicach, opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja psychologa i logopedy
   550,00 zł
  • Abonament miesięczny żłobka dla rodziców niezamieszkałych w Katowicach, opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja psychologa i logopedy
   1150,00 zł
  • Abonament miesięczny przedszkola dla rodziców zamieszkałych w Katowicach, stawka dziennego wyżywienia nie naliczana przy zgłoszonej nieobecności dziecka
   500 zł
  • Abonament miesięczny przedszkola dla rodziców niezamieszkałych w Katowicach, stawka dziennego wyżywienia nie naliczana przy zgłoszonej nieobecności dziecka
   1000 zł
  • Opłata za godziny powyżej abonamentu liczona za każdą rozpoczętą godzinę
   20,00 zł
  • Opłata za godziny opieki po zamknięciu placówki, liczona za każdą rozpoczętą godzinę
   60,00 zł
  • Opłata wpisowa opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy
   400,00 zł
  • Opłata za zajęcia dodatkowe (angielski, rytmika) opłata pokrywana z pozyskiwanych dotacji i dofinansowań
   150,00 zł
  • Opłata za wyżywienie w żłobku i przedszkolu
   Za 1 dzień wyżywienia rodzice
   płacą 13 złotych.
   Przy zgłoszeniu nieobecności dziecka do godz. 8.00 danego dnia, kwota za wyżywienie nie będzie pobierana.
   13,00 zł / za dzień
  • Opłata w ramach indywidualnego planu żywienia stawka dziennego wyżywienia nie naliczana przy zgłoszonej nieobecności dziecka
   20,00 zł
 • Dokumenty do pobrania

  Lista wszystkich niezbędnych dokumentów
  • Deklaracja kontynuowania nauki – pobierz
  • Karta informacyjna – przedszkole – pobierz
  • Karta informacyjna – złobek – pobierz
  • Klauzula informacyjna – przedszkole – pobierz
  • Klauzula informacyjna – żłobek – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych – przedszkole – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych – żłobek – pobierz
  • Plan tygodniowy – wzór – pobierz
  • Ramowy plan dnia – żłobek – pobierz
  • Regulamin korzystania z placu zabaw – pobierz
  • Regulamin Żłobek Katowice – pobierz
  • Statut Żłobka w Katowicach – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do przedszkola – pobierz
  • Wzór umowy przyjęcia dziecka do żłobka – pobierz
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Żłobka – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie wizerunku – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
  • Skrócone dni pracy w 2020 roku – pobierz
 • Masz pytania? Skontaktuj się z nami.