Anna Boruta

  • Anna Boruta

    Nauczycielka przedszkolna

    Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
    Kursy: Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

    Pasje: literatura, muzyka