Dominika Morawiec

  • Dominika Morawiec

    Pomoc nauczyciela.

    Z wykształcenia mediator i asystent rodziny.
    Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Pedagog szkolny oraz Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

    Osoba rzetelna, podchodząca do dzieci z pełnym zrozumieniem i cierpliwością.