Dorośli

Centrum Rozwoju Dzieci Bardziej Kreatywne
 • Serdecznie zapraszamy do Poradni dla Dorosłych

  CRDBK.pl to również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje bardzo szeroki zakres programów terapeutycznych.

  Poniżej przedstawiamy zakres naszych programów, profilaktyczno – terapeutycznych dla Dorosłych, jeżeli posiadacie Państwo pytania, chcecie dowiedzieć się więcej w zakresie pracy naszej Poradni zachęcamy do skorzystania z zakładki kontakt

 • Poradnia dla Dorosłych

 • Terapia psychologiczna indywidualna

  Terapia psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które:

  • Przeżywają trudności w relacjach z innymi osobami (niesatysfakcjonujące związki, toksyczne relacje, trudne rozstania)
  • Odczuwają negatywne skutki radykalnej zmiany sytuacji życiowej (np. rozwodu, rozstania, zmiany miejsca pracy, narodzin dziecka, zmiany miejsca zamieszkania itp.)
  • Doświadczają zaburzeń emocjonalnych, lękowych, nerwicowych, cierpią na depresję
  • Borykają się ze szczególnie stresogennymi czynnikami takimi jak: przewlekła choroba (własna lub osoby bliskiej), mobbing w pracy, nadużywanie alkoholu lub substancji psychostymulujących,

  Pierwsze dwa spotkania to sesje diagnostyczne, w trakcie których omawiane są powody sięgnięcia po wsparcie, przeprowadzany jest wywiad, analizowane są oczekiwania wobec terapii.

  Konsultacje kończą się wspólnym z psychoterapeutą ustaleniem celów, jakie klient chce osiągnąć w ramach terapii oraz kwestii organizacyjnych, takich jak np. częstotliwość spotkań (na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu).

  Podstawową zasadą pracy terapeutycznej jest pełna poufność – terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

  Każda sesja trwa 60 minut.

 • Coaching

  Sesje coachingowe przeznaczone są dla osób, które:

  • Chcą poprawić jakość życia w konkretnej dziedzinie
  • Są zainteresowane zwiększeniem swojej osobistej efektywności (skuteczne wyznaczenie celów i ich osiągnięcie np. zmiana sytuacji rodzinnej, założenie własnej firmy itp.)
  • Chcą rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności, umiejętności współpracy)
  • Postanowiły podnieść poziom kompetencji osobistych (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
  • Czują, że potrzebują zmiany w życiu, ale nie potrafią wyznaczyć jej kierunku lub brakuje im odwagi czy motywacji
  • Chcą rozwinąć umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z bliskimi (przyjaciółmi, rodziną)

  Sesje coachingowe trwają 60 minut, a ich liczba zależna jest od ustalonych celów i potrzeb klienta (zazwyczaj jest to 10 spotkań).

  Coacha obowiązuje tajemnica zawodowa.

 • Terapia małżeńska/partnerska

  Do udziału w terapii zachęcamy pary, które doświadczają trudności takich jak:

  • Poczucie wypalenia uczucia, brak zadowolenia z jakości związku
  • Niesatysfakcjonujące życie seksualne
  • Brak porozumienia w kluczowych kwestiach takich, jak: wychowanie dzieci, relacje z rodziną, zarządzanie budżetem rodzinnym
  • Długotrwałe bariery w porozumieniu się, odmienny światopogląd, sprzeczne wartości
  • Nagły kryzys spowodowany zmianą sytuacji zawodowej, finansowej itp.

  Pierwsze spotkanie to spotkanie diagnostyczne, w trakcie którego omawiany jest problem, z którym zgłasza się para, przeprowadzany jest wywiad, analizowane są potrzeby obu stron.

  Drugie spotkanie odbywa się indywidualnie tak, aby możliwe było przedstawienie własnego obrazu sytuacji bez narażenia partnera na zranienie. Konsultacje kończą się wspólnym z psychoterapeutą ustaleniem celów, jakie para osiągnąć w ramach terapii oraz kwestii organizacyjnych, takich jak np. częstotliwość spotkań (na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie).

  Podstawową zasadą pracy terapeutycznej jest pełna poufność – terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

  Każda sesja trwa 90 minut.

 • Terapia seksuologiczna par

  Terapia seksuologiczna par przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w życiu intymnym, takich jak:

  • zanik pożycia seksualnego
  • obniżone libido, niski poziom pożądania niski poziom satysfakcji z pożycia seksualnego
  • problemy z erekcją lub z przedwczesnym wytryskiem
  • niepłodność o podłożu psychologicznym.

  Pierwsze spotkanie to spotkanie diagnostyczne, w trakcie którego omawiany jest problem, z którym zgłasza się para, przeprowadzany jest wywiad, analizowane są potrzeby obu stron.

  Drugie spotkanie odbywa się indywidualnie tak, aby możliwe było przedstawienie własnego obrazu sytuacji bez narażenia partnera na zranienie.

  Konsultacje kończą się wspólnym z psychoterapeutą ustaleniem celów, jakie para osiągnąć w ramach terapii oraz kwestii organizacyjnych, takich jak np. częstotliwość spotkań (na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie).

  Podstawową zasadą pracy terapeutycznej jest pełna poufność – terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

  Każda sesja trwa 90 minut.

 • Indywidualna terapia seksuologiczna

  Terapia seksuologiczna przeznaczona jest dla osób, które m.in.:

  • Przeżywają trudności w relacjach intymnych (np. ból w trakcie stosunku, przedwczesny lub opóźniony wytrysk)
  • Oceniają swój poziom pożądania jako niesatysfakcjonujący (np. zbyt niskie libido)
  • Nie doświadczają satysfakcji seksualnej
  • Uznają, że mogły się uzależnić od seksu
  • Chcą podnieść poziom swojego zadowolenia z życia seksualnego
  • Są ofiarami nadużycia o charakterze seksualnym

  Pierwsze spotkanie to sesja diagnostyczna, w trakcie której omawiane są powody sięgnięcia po wsparcie, przeprowadzany jest wywiad, analizowane są oczekiwania wobec terapii.

  Konsultacja kończą się wspólnym z psychoterapeutą ustaleniem celów, jakie klient chce osiągnąć w ramach terapii oraz kwestii organizacyjnych, takich jak np. częstotliwość spotkań (na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu).

  Podstawową zasadą pracy terapeutycznej jest pełna poufność – terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

  W gabinecie seksuologa nie jest prowadzone badanie fizykalne.

  Każda sesja trwa 60 minut.

 • Cennik usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 • Warsztat rozwojowy dla kobiet

  Warsztat rozwojowy dla kobiet ( 4-godzinny) – 250zł

  Warsztat rozwojowy dla mężczyzn

  Warsztat rozwojowy dla mężczyzn ( 4 godzinny) – 250 zł

  Terapia psychologiczna dla dorosłych

  Terapia psychologiczna dla dorosłych indywidualna( 60 min) – 160 zł

  Terapia par

  Terapia par – ( 90 minut) – 210 zł

  Terapia seksuologiczna par

  Terapia seksuologiczna par – (90 minut) – 210 zł

  Terapia seksuologiczna indywidualna

  Terapia seksuologiczna indywidualna – (60 minut) – 160 zł

 • Coaching indywidualny

  Coaching indywidualny ( 60 min) – 160 zł

  Coaching rodzicielski

  Coaching rodzicielski (1 rodzic – 60 minut) – 160 zł

  Coaching rodzicielski 2 rodziców

  Coaching rodzicielski (2 rodziców- 90 minut) – 210 zł

  Konsultacje wychowawcze

  Konsultacje wychowawcze – (60 minut) – 160 zł

  Terapia rodzinna

  Terapia rodzinna – (90 – 120 minut) – 240 zł

 • Masz pytania? Skontaktuj się z nami.