Małgorzata Kalinowska-Sokół

 • Małgorzata Kalinowska-Sokół

  Pedagog specjalny – terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspierania rozwoju,
  logopeda, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

  Ukończone kierunki studiów pedagogicznych i terapeutycznych:

  • Pedagogika specjalna: terapeutyczna z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych,
  • Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • Pedagogika elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
  • Logopedia

  Wybrane ukończone kursy i szkolenia terapeutyczne:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda Dobrego Startu
  • Terapia małego dziecka z autyzmem
  • Diagnoza i terapia ręki,
  • Trener Metody Ortograffiti
  • Alternatywne formy komunikacji w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum
   autyzmu,
  • Makaton I i II stopnia, Mówik
  • Logorytmika,
  • Gesty GORA w ujęciu praktycznym,
  • Werbogesty
  • Skojarzenia do mówienia,
  • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody
   werbo-tonalnej,
  • Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej
  • Terapia miofunkcjonalna dzieci w wieku 2-6,
  • Artykulacja – ocena mowy dzieci. Korekcja i sposoby wywoływania głosek. Diagnoza
   i terapia logopedyczna.
  • Rotacyzm – autorska metoda terapii A. Banaszkiewicz i przegląd metod klasycznych
  • Specjalistyczny kurs: opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia w ujęciu
   holistycznym
  • Motoryczne zaburzenia mowy – apraksja
  • Niemowlak u logopedy, cz. I. opieka logopedyczna nad niemowlęciem.
  • Warsztaty Klanza: „Cztery pory roku”, „Uczymy się bawiąc w szkole”.
  • Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
  • SAZ i zachowania trudne, Od dźwięku do języka – Fundacja Scolar
  • „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” – metoda Carole Sutton,
  • Trening toaletowy dziecka z ASD i innymi wyzwaniami rozwojowymi.
  • Trening Umiejętności Społecznych
   i wiele, wiele innych

  Diagnoza:

  • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP,
  • Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS
  • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF
  • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
  • Uprawnienia diagnostyczne BATERIA – 5/6 R
  • Diagnoza gotowości szkolnej
  • Uprawnienia diagnostyczne – diagnozowanie dysleksji rozwojowej w każdym wieku
  • Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego
  • Narzędzie M-CHAT-R/F w monitorowaniu rozwoju dziecka
  • Diagnoza funkcjonalna za pomocą VB – MAPP
  • Diagnoza funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych metodą Warnkego

  Terapia:

  • Trening funkcji wzrokowych, słuchowych, motorycznych metodą Warnkego,
  • Terapia pedagogiczna: trudności w uczeniu się, dysleksja, dysgrafia,
  • Terapia ręki,
  • Nauka czytania metodą sylabową,
  • Metoda Dobrego Startu,
  • Metoda Weroniki Sherborne
  • Terapia logopedyczna małego dziecka z ASD
  • Terapia logopedyczna Opóźnionego Rozwoju Mowy (ORM),
  • Terapia dyslalii
  • Zajęcia ogólnorozwojowe dzieci z niepełnosprawnościami w ramach WWRD,
  • Poradnictwo w zakresie treningu toaletowego małego dziecka, również z różnymi problemami rozwojowymi