Małgorzata Kalinowska-Sokół

 • Małgorzata Kalinowska-Sokół

  Ukończyła pedagogikę specjalną – terapeutyczną z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach, pedagogikę terapeutyczną z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w WSB w Chorzowie, obecnie w trakcie studiów w zakresie pedagogiki elementarnej.

  Cały czas podnosi kwalifikacje uczestnicząc w wielu warsztatach, konferencjach, szkoleniach i kursach metodycznych, m.in Ruchu Rozwijającego Weroniki
  Sherborne, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej u Radosława Piotrowicza, czy terapii ręki I i II stopnia.

  W CRDBK jest pedagogiem specjalnym współorganizującym kształcenie specjalne, prowadzi rewalidację oraz zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

  Fanka rozmów z dziećmi i dziecięcego poczucia humoru.