Małgorzata Kalinowska-Sokół

 • Małgorzata Kalinowska-Sokół

  Pedagog specjalny współorganizujący kształcenie specjalne

  Ukończyłam Pedagogikę Specjalną – Terapeutyczną z Informatyką w Kształceniu Niepełnosprawnych w
  Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach, Pedagogikę Terapeutyczną z Oligofrenopedagogiką na
  Uniwersytecie Opolskim oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w WSB w Chorzowie. Obecnie
  jestem w trakcie studiów w zakresie Pedagogiki Elementarnej.
  Cały czas podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w wielu warsztatach, konferencjach, szkoleniach i kursach
  metodycznych, m.in.:

  • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  • Diagnozy Rozwojowej i Funkcjonalnej Radosława Piotrowicza,
  • Terapii Ręki I i II stopnia

  W CRDBK jestem pedagogiem specjalnym współorganizującym kształcenie specjalne, prowadzę
  rewalidację oraz zespół wczesnego wspomagania rozwoju.
  Uwielbiam rozmawiać z dziećmi. Jestem fanką dziecięcego poczucia humoru.