Monika Kosińska

  • Monika Kosińska

    Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

    Z wykształcenia oligofrenopedagog oraz nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny. Bardzo lubi pracę z dziećmi. Towarzyszy dzieciom w odkrywaniu siebie i świata. Dba o atmosferę panującą w grupie. Daje dzieciom ciepło i życzliwość.

    Prywatnie mama dwójki dziewczynek.