Monika Szczęch

  • Monika Szczęch

    Nauczyciel wychowania przedszkolnego

    Ukończyła studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W swojej pracy stara się podążać indywidualne za potrzebami dzieci,a praca w
    przedszkolu to dla niej ogromna przygoda i możliwość odkrywania nowych i ciekawych rzeczy.
    Prywatne mama dwóch chłopców.