Paulina Bieleń

 • Paulina Bieleń

  Psycholog, diagnosta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju w trakcie studiów podyplomowych. W placówce prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną w ramach WWRD oraz zajęć rewalidacyjnych, terapię tDCS – przezczaszkową stymulację prądem, terapię Biofeedback/Neurofeedback

  Wykształcenie:

  Psycholog – Uniwerysytet Śląski w Katowicach

  Studia podyplomowe:

  • Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka – SWPS we Wrocławiu
  • Praktyczna diagnoza psychologiczna – SWPS we Wrocławiu
  • Przygotowanie pedagogiczne – WSP im. J. Korczaka

  Szkolenia:

  • tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji
  • EEG i QEEG I stopnia
  • EEG-Biofeedback I stopnia
  • Neuropsychologia Kliniczna Dziecka
  • Trener Metod Relaksacyjnych
  • Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V
  • Narzędzie M-CHAT-R/F